دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با نماینده منتخب مردم شریف سبزوار بزرگ در مجلس شورای اسلامی

990222
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ،دیروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار با دکتر بهروز محبی نماینده منتخب مردم شریف سبزوار بزرگ دیدار کرد. در این دیدار نماینده محترم شهرستان سبزوار به استفاده از پتانسیلها و مشارکت و سرمایه گذاری مردم در طرحهای صنعتی و تولیدی شهرستان سبزوار تاکید نمودند و مدیر عامل سیمان سبزوار نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۱۸ ماهه تیم مدیریت جدید در سیمان سبزوار ، آمادگی این شرکت را برای کمک به سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی ...
بیشتر

دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با مدیریت آموزش و پرورش سبزوار

990223
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، دوشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار با دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار دیدار کرد. در این دیدار دکتر نصرآبادی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار تاکید داشتند که باید از شرایط ناشی از بحران اپیدمی کرونا به عنوان یک فرصت برای تغییر و تحول در نظام آموزشی استفاده کرد و از پتانسیلهای فضای مجازی در امر آموزش بهره برد. همچنین مدیر عامل سیمان سبزوار آمادگی این شرکت برای حمایت مادی و معنوی در کمک به خیرین مدرسه ساز را اعل...
بیشتر