دو نرخی بودن، صادرات سیمان را از سکه انداخت

Tehran's Fair (2)
علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار است و با وجودی که یکسال و اندی از ورود جدی اش به حوزه تولید سیمان می گذرد معتقد است که تنها یک راهکار برای تصاحب بازارهای صادراتی سیمان در کشورهای منطقه وجود دارد و آن هم یکی کردن قیمت سیمان داخلی با نرخ صادراتی آن است. وی بر این باور است که دو نرخی بودن سیمان موجب شده تا تجار کشورهای منطقه خواهان فروش سیمان ایران براساس قیمت های داخلی باشند! با علیرضا امیر فراهانی در نمایشگاه سیمان آشنا شدیم. وی مانند تمامی تولید کنندگان محصولات ساختمان...
بیشتر