حضور شرکت سیمان سبزوار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان

WhatsApp Image 2019-10-02 at 1.36.32 PM
افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان و حضور نماینده سفارت ایران و معاونین وزیر ساختمان  کشور ازبکستان در غرفه سیمان سبزوار     روابط عمومی شرکت سیمان سبزوار  
بیشتر