مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار مطرح کرد/ افزایش نرخ اخیر پاسخگوی افزایش هزینه های صنعت سیمان تا پایان سال نخواهد بود

news980212
یادداشت – دکترعلیرضا امیر فراهانی – مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار – چند نکته در مورد صنعت سیمان:  ۱) افزایش نرخ اخیر به هیچ وجه پاسخگوی افزایش هزینه های این صنعت تا پایان سال نخواهد بود و در اولین مرحله از تعمیرات اساسی کارخانه های سیمان این معضل خودش را عیان خواهد ساخت. ۲) برخلاف اظهارات برخی مدیران صنعتی و سیمانی، تحریمها به هیچوجه سبب رونق تولید و فروش در صنعت سیمان نشده است و کاهش معنادار حجم صادراتی سال نود و هفت به سال ماقبل موید این مطلب است ولی کاهش ارزش پول ملی سبب شده است علیرغم کاهش ح...
بیشتر