برگزاری همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو - سیمان سبزوار
به دلیل گستردگی و افزایش کارخانجات سیمان در ایران، در سال‌های گذشته سمینارها و نمایشگاه‌های متعددی درباره صنعت سیمان تشکیل شده است. این سمینارها اغلب به همت انجمن صنفی کارخانجات سیمان، دانشگاه‌ها و برخی موسسات تشکیل شده. و در هریک موضوعات خاصی مورد بحث قرار گرفته است و معمولا نمایشگاه جانبی از شرکت‌های مرتبط با صنعت سیمان در کنار آن تشکیل شده که ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت سیمان در آن ارائه شده است. شرکت سیمان سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری و ماهنامه علمی-فنی-اقتصادی سیمان از ...
بیشتر