خروج سیمان سبزوار از ماده ۱۴۱

مدیر عامل سیمان سبزوار گفت: یکی از مباحثی که در صنعت سیمان مطرح می شود بحث ارزش جایگزینی است. برای ساخت یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن ، بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است، این در حالی است که ارزش بازار سیمان سبزوار ۱۰۰میلیارد تومان می باشد. البته این موضوع …

خروج سیمان سبزوار از ماده ۱۴۱ ادامه مطلب »