سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

نکاتی چند در افزایش قیمت سیمان/ نقش انجمن صنفی صنعت سیمان در اصلاح قیمت

از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انتظار می رود به عنوان نمایندگان این بخش صنعتی در نرخ گذاری جدید سیمان همانند سایر کالاهای مصرفی و مطابق با قوانین مالیاتی حاکم بر کشور، مالیات ارزش بر افزوده را از دل نرخ سیمان بیرون آورند. از سوی دیگر در دو سال گذشته که اجازه افزایش نرخ واقعی به سیمان داده نشد، پس چرا باز قیمت آپارتمان حدود سه برابر شده است؟

یادداشت –علیرضا امیر فراهانی – مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار – دو نکته مهم در خصوص قیمت سیمان و نقش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این ارتباط وجود دارد که در ادامه خواهد آمد:

نکته اول: یکی از توجیهات عامیانه در خصوص عدم موافقت با افزایش قیمت سیمان با وجود تورم افسارگسیخته در دو سال اخیر اینست که اگر سیمان گران شود باعث افزایش قیمت مسکن و آپارتمان می شود؟
سوال اساسی این است که چند درصد از هزینه های ساخت مربوط به سیمان مصرفی است؟ حتی اگر سیمان دوبرابر شود هزینه بتن آماده مصرفی سی درصد افزایش پیدا می کند و چند درصد هزینه ساخت مربوط به هزینه بتن مصرفی است؟
از سوی دیگر در دو سال گذشته که اجازه افزایش نرخ واقعی به سیمان داده نشد، پس چرا باز قیمت آپارتمان حدود سه برابر شده است؟
پس لطفا آدرس اشتباه داده نشود و با واقعی سازی قیمت سیمان متناسب با افزایش هزینه ها و تورم جاری در اقتصاد کشور، مانع از ورشکستگی قریب الوقوع این صنعت استراتژیک و بدون جایگزین گردید.
کافی است کارخانجات سیمان وارد دور جدید تعمیرات اساسی گردند آنگاه متوجه خواهید شد چند درصد از فروش سالیانه را باید بابت تعمیرات هزینه کنند؟! .

نکته دوم: از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انتظار می رود به عنوان نمایندگان این بخش صنعتی در نرخ گذاری جدید سیمان همانند سایر کالاهای مصرفی و مطابق با قوانین مالیاتی حاکم بر کشور، مالیات ارزش بر افزوده را از دل نرخ سیمان بیرون آورند. در این شرایط رکود و رقابت منفی بزرگترین ظلم به صنعت سیمان این است که متولیان این صنعت پذیرفته اند مالیات ارزش افزوده را تولید کننده بپردازد و نه مصرف کننده.
حکایت صنعت سیمان، حکایت خوردن چوب و پیاز با هم است.
هم اجازه افزایش نرخ داده نمی شود، هم به هنگام افزایش نرخ آن چیزی که مصوب می شود اجرا نمی شود و به یک سال بعد معوق می گردد و هم این که مالیات ارزش افزوده را نیز تولیدکننده سیمان باید بپردازد‌.
از هیات مدیره محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درخواست می شود تا از اختلافات داخلی و تعارفات مرسوم دست بردارند و به دفاع از حقوق این صنعت بدون حامی بپردازند.

اسکرول به بالا