روابط عمومی

از این پس با همت روابط عمومی شرکت سیمان سبزوار، خبرنامه هایی منتشر و در همین صفحه قرار خواهند گرفت. علاوه بر این صفحه شما می توانید این خبرنامه را از طریق کانال تلگرام سیمان سبزوار دریافت نمایید.

دریافت خبرنامه سیمان سبزوار – بهمن ماه ۱۳۹۴ – شماره ۱

دریافت خبرنامه سیمان سبزوار – تیرماه ماه ۱۳۹۵ – شماره ۲

دریافت خبرنامه سیمان سبزوار – آذرماه ماه ۱۳۹۵ – شماره ۳