تماس با حسابداری

شماره تلفنهای داخلی:

مدیریت: ۳۲۰

معاونت: ۳۲۱

داخلی کاربران: ۳۲۲ الی ۳۲۶

ایمـیـل: account[at]sabzevarcement[dot]com

فکس: ۸۹۷۸۰۵۷۴ – ۰۲۱