اتوماسیون اداری

چنانچه دارای نام کاربری و رمز عبور هستید، میتوانید از این بخش نسبت به مشاهده مکاتبات سازمانی خود اقدام نمایید.

لینک ورود به اتوماسیون اداری

در صورتی که لینک بالا شما را به گزارشات تحت وب هدایت نکرد؛ لطفا از لینک زیر استفاده نمایید.

لینک کمکی ورود به اتوماسیون اداری