دیدار مدیر عامل سیمان سبزوار با نماینده منتخب مردم شریف سبزوار بزرگ در مجلس شورای اسلامی

990222

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ،دیروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار با دکتر بهروز محبی نماینده منتخب مردم شریف سبزوار بزرگ دیدار کرد.
در این دیدار نماینده محترم شهرستان سبزوار به استفاده از پتانسیلها و مشارکت و سرمایه گذاری مردم در طرحهای صنعتی و تولیدی شهرستان سبزوار تاکید نمودند و مدیر عامل سیمان سبزوار نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۱۸ ماهه تیم مدیریت جدید در سیمان سبزوار ، آمادگی این شرکت را برای کمک به سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی شهرستان سبزوار در جهت تحقق برنامه تبدیل شرکت سیمان سبزوار به یک هلدینگ صنعتی اعلام کردند.