هلدینگ سیمان سبزوار
  هلدینگ سیمان سبزوار
  سبزوار - خ مطهری - نبش مطهری 10 - ساختمان هلدینگ سیمان سبزوار

  انتشار تصمیمات مجمع و صورتهای مالی شرکت بر روی کدال

  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بر روی سایت کدال قرار گرفت. جهت مشاهده این آگهی ها به این آدرس مراجعه نمایید.

  مشاهده آگهی های قرار گرفته بر روی کدال

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.