راه اندازی دفتر حمل بار سیمان سبزوار و اهدا جوایز امتیازات دوره اول باشگاه رانندگان سیمان سبزوار

990430
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، اهدا جوایز امتیازات دوره اول باشگاه رانندگان همزمان با راه اندازی دفتر حمل بار سیمان سبزوار و با حضور مدیران ارشد ، قائم مقام محترم مدیر عامل ، مدیر عامل بنیان بتن سیمان سبزوار، مدیریت محترم کارخانه و مدیران محترم منابع انسانی، مالی و فروش انجام گردید. مهندس علی آبادی مدیر فروش سیمان سبزوار در این باره گفت : این دفتر به منظور هماهنگی و تسهیل امور رفاهی رانندگی راه اندازی شده است و زیر مجموعه واحد لجستیک شرکت سیمان لار سبزوار می باشد. گفتنی است در این‌مراسم ک...
بیشتر