ظرفیت ها و چالش های پیش روی صنعت سیمان، مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

990429
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: ظرفیت ها و چالش های پیش روی صنعت سیمان، مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی کشورمان دارد اما ظرفیت های این بخش در قیاس با سایر صنایع معدنی مغفول واقع شده است و جایگاه آن در عرصه صادرات غیرنفتی باید تقویت شود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سیدحس...
بیشتر