آگهی راه اندازی پرتال سهامداران سیمان سبزوار

Shareholder-Portal
اطلاعیه مهم قابل توجه سهامداران گرامی سیمان لار سبزوار در راستای برگزاری مجمع الکترونیک بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم درخواست می گردد از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ جهت تکمیل مشخصات سهامداری به پرتال امور سهامداران شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) به نشانی لینک shareholder.sabzevarcement.com و یا به وب سایت شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) در آدرس sabzevarcement.com قسمت امور سهام و زبانه پرتال سهامداران مراجعه نموده و نسبت به تکمیل و ارسال فرم مشخصات سهامدار به روش اینترنتی و از طریق لینک...
بیشتر