آخرین وضعیت تولید و فروش و طرح های توسعه ای سیمان لار سبزوار تشریح شد

SONY DSC
آخرین وضعیت تولید و فروش و طرح های توسعه ای سیمان لار سبزوار تشریح شد. این شرکت علاوه بر پیگیری جهت احتساب شرایط لازم برای افزایش سرمایه 350  در صدی از محل تجدید ارزیابی ساختمان و زمین، از افزایش سرمایه ای خبر داده است که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت‌، مهمترین طرح های توسعه سیمان لار سبزوار  از زبان مسلم زارعی طزرقی،  مدیر مالی شرکت در گفت و گو با بورس ۲۴، عنوان شد. وضعیت تولید و فروش شرکت سیمان را در سال 1399 چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به برنامه ریزی مدیریت در راستای صرفه جویی...
بیشتر