نکاتی چند در افزایش قیمت سیمان/ نقش انجمن صنفی صنعت سیمان در اصلاح قیمت

news980212
از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انتظار می رود به عنوان نمایندگان این بخش صنعتی در نرخ گذاری جدید سیمان همانند سایر کالاهای مصرفی و مطابق با قوانین مالیاتی حاکم بر کشور، مالیات ارزش بر افزوده را از دل نرخ سیمان بیرون آورند. از سوی دیگر در دو سال گذشته که اجازه افزایش نرخ واقعی به سیمان داده نشد، پس چرا باز قیمت آپارتمان حدود سه برابر شده است؟ یادداشت –علیرضا امیر فراهانی – مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار – دو نکته مهم در خصوص قیمت سیمان و نقش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این ارتباط وجود...
بیشتر