پیام مدیرعامل سیمان سبزوار به مناسبت روز جهانی کارگر

labor day - 2
امسال روز جهانی کارگر ، حال و هوای دیگری دارد. در روزگاری که کارگران برای بدست آوردن نان حلال، جان خویش را به مخاطره انداخته اند و نباید در خانه بمانند. در روزگار بی قدری عرق پیشانی کارگر. کارگرانی که هر روز سفره شان همانند سایر اقشار عادی جامعه کوچکتر می شود، چرا که سقف درآمدشان باید حد داشته باشد تا فاصله طبقاتی هر سال بیش از پیش شود؛ آنهم در لفافه شعار عدالت و رفاه اجتماعی. بی شک شرکت سیمان لار سبزوار نیز نمی تواند بی تاثیر از شرایط حاکم بر جامعه باشد و به دلیل ساختار صد در صد خصوصی و...
بیشتر