شرکت سیمان لار سبزوار موفق به دریافت لوح زرین کیفیت و مشتری مداری شد

Sabzevarcement (1)
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار این شرکت در پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری که روز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸ در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی و با حضور معاونت محترم وزارت صمت و دیگر مقامات برگزار شد لوح و تندیس زرین پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری را دریافت نمود. همچنین از مدیر واحد تضمین کیفیت سیمان سبزوار اقای مهندس سرپوشی نیز به جهت مسوولیت پذیری بالا و عملکرد مناسب سازمانی قدردانی گردید. گفتنی است سیمان لار سبزوار براساس ارزیابی هایی که با حضور کارشناسان و ممیزان دبیرخانه پنجمین هما...
بیشتر