مراسم تقدیر از اعضای اجرایی کنفرانس صنعت سیمان و افق پیش رو …

جلسه با رئیس دانشگاه حکیم سبزواری - 2
به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار دیروز چهارشنبه چهارم دی ماه در مراسمی از اعضای اجرایی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو، تجلیل شد. در این مراسم که با حضور مدیر عامل سیمان سبزوار و ریاست دانشگاه حکیم سبزواری در این دانشگاه برگزار شد ، دکتر علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل سیمان سبزوار ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای اجرایی کنفرانس در برگزاری این همایش بر ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه تاکید نمود. در ادامه دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به...
بیشتر