بازدید مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار از صنایع سیمان اروپا

Visit From Germany-2
مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار طی سفری به کشورهای آلمان و بلژیک از صنایع اروپا به ویژه انجمن سیمان اروپا و صنایع سیمان این کشور ها بازدید به عمل آورد. علیرضا امیر فراهانی مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار در برنامه بازدید از صنایع اروپا(بویژه صنعت سیمان)، سوم آبان نود و هشت در جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات با مدیران ارشد انجمن سیمان اروپا شرکت نمود. در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان فنی شرکت سیمان سبزوار و شرکت سیمان ممتازان از ایران و مدیر اجرایی انجمن سیمان اروپا برگزار شد، پیرامون موضوعات...
بیشتر