آگهی مناقصه عمومی استخراج حمل و دپوی مواد معدني

تمدید پروانه استاندارد محصولات تولیدی سیمان سبزوار
جهت دانلود فایل مناقصه بر روی این آگهی کلیک نمایید. آگهي مناقصه معدن
بیشتر