برگزاری دوره آموزشی، ایمنی و پیشگیری از حوادث

IMG_20190717_140307_580
برگزاری دوره آموزشی، ایمنی و پیشگیری از حوادث مدرس: مدیر محترم کارخانه(جناب آقای مهندس امیری) محل برگزاری: واحد آموزش کارخانه سیمان سبزوار تاریح برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
بیشتر