معرفی مدیر حراست سیمان سبزوار

introduction-to-Security-Gu
طی مراسمی مدیر حراست سیمان سبزوار معرفی گردید. به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، مدیر حراست پس از تایید اداره کل حراست خراسان رضوی، در جلسه هیات مدیره این شرکت در مورخ ۹۸/۰۴/۱۳ معرفی گردید. در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در محل دفتر مرکزی برگزار گردید ، آقای وحید صالح آبادی بعنوان مدیر حراست معرفی گردید، مدیر عامل پس از معرفی ایشان، بر انجام امور محوله در سازمان و کنترل و نظارت این واحد همچون گذشته تاکید‌ نمود.
بیشتر