حضور سیمان سبزوار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

به گزارش روابط عمومی ، شرکت سیمان سبزوار ، در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد حضور فعال دارد. از تمامی فعالان صنعت ساختمان جهت بازدید از غرفه سیمان سبزوار دعوت بعمل می آید. زمان : 4 تا 7 تیرماه - ساعت 17 تا 23 مکان : نمایشگاه بین المللی مشهد- سالن ابوسعید- مولوی- غرفه 13/1- سیمان سبزوار
بیشتر