نقدی بر قیمت گذاری دستوری سیمان / مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار مطرح کرد/

news980212
مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار مطرح کرد/ نقدی بر قیمت گذاری دستوری سیمان یکی از دلایلی که مدام در مورد پایین بودن قیمت سیمان بیان می شود، موضوع رقابت منفی میان تولید کنندگان سیمان به دلیل مازاد تولید داخلی است. اما سوال اینجاست آیا با وجود عدم افزایش قیمت این رقابت منفی از بین رفته است؟ یادداشت – دکترعلیرضا امیر فراهانی – مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار – انفعال در صنعت سیمان یعنی اینکه بیش از سه سال است که قیمت گذاری این محصول را به ظاهر به اهالی و مدیران و انجمن صنفی این صنعت سپرده اند و هنو...
بیشتر