معرفی مدیران تولید و تحقیق و توسعه سیمان سبزوار

تصویر معرفی مدیر تحقیق و توسعه سیمان سبزوار
طی مراسمی که دیروز یکشنبه ۱۸ فروردین در محل کارخانه سیمان سبزوار برگزار شد ، مدیر تولید و مدیر تحقیق و توسعه سیمان سبزوار معرفی شدند، به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار در این مراسم که با حضور مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت برگزار گردید ، مهندس حسن انصاری به عنوان مدیر تولید و مهندس حمید خسروجردی به عنوان مدیر بخش تحقیق و توسعه انتخاب شدند .
بیشتر