برگزاری همایش صنعت سیمان و افق پیش رو

همایش صنعت سیمان و افق پیش رو
این همایش در مورخه 23 و 24 مهرماه با همکاری شرکت سیمان سبزوار برگزار می گردد. جهت ثبت نام و ارسال مقاله می توانید به این لینک مراجعه نمایید.  
بیشتر