دومین نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته در سبزوار

نمایشگاه بزرگ ساختمان، راهسازی و صنایع وابسته
از عموم علاقه مندان دعوت می شود تا در این نمایشگاه که از مورخه 13 الی 17 دیماه برگزار می گردد شرکت نمایند. مکان: سایت نمایشگاهی سبزوار
بیشتر