انتشار شماره سوم خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار

صفحه نخست خبرنامه داخلی سبزوار
سومین خبرنامه داخلی شرکت سیمان سبزوار با همت واحد روابط عمومی منتشر گردید. در این شماره می خوانید: 1) پایان امپراتوری قیر و آسفالت در جاده ها. 2) مزایای استفاده از روسازی های بتنی به نسبت روسازی های آسفالتی. 3) ساخت و نصب دستگاه پاکت شمار و معکوس شمار در کارخانه سیمان سبزوار. 4) گزارشی از دومین همایش صنعت سیمان و افق پیش رو. 5) روشهای فروش بیشتر در کسادی بازار. و... دریافت خبرنامه سیمان سبزوار - شماره 3 - آذرماه 1395
بیشتر

اولین سمینار تخصصی حقوق مهندسی در شرق کشور

حقوق مهندسی  از شعبات جدیدی است که تا کنون به این عنوان شناخته و مطرح نشده است و در دانشگاه نیز درسی بعنوان حقوق مهندسی در میان سر فصل  دروس رشته حقوق و یا رشته های مهندسی وجود ندارد ، بلکه مطالب آن را میتوان به صورت پراکنده در میان سایر رشته ها بویژه رشته حقوق جزا و حقوق مدنی پیدا کرد . زمان آن فرا رسیده که صاحب نظران توجه خود را به این مهم معطوف نمایند . اهداف برگزاری کارگاه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در نظام مهندسی ساختمان کشور آگاهی مهندسان ساختمان با مسئولیت های قانونی حرفه ای ...
بیشتر