برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده

تصویر مجمع سیمان سبزوار
مجمع عمومی عادی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان سبزوار با حضور سهامداران محترم و  نمایندگان آنها در محل تالار کاشفی برگزار شد. طی ساعات آتی آخرین تصمیمات و مصوبات این مجمع به اطلاع شما خواهد رسید.   خبرهای تکمیلی: ساعت 14:10 اعضای هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام به ترتیب حروف الفبا مورخه 1395/4/21 بداغ آبادی احمد تیزهوش علی چاوشی رضا سادات پور سید هادی ظریف علی اکبر غایبی مجید فیروزآبادی محمد   اعضاء علی البدل به ترتیب پاک فطرت م...
بیشتر